Bu konu hakkında bu soruyu anlamadım

17
13
5. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
a. √15+2√15
our
4. Yandaki ecza dolabının ön yüzünün boyu 3√180 cm ve eni 3√80 cm’dir.
Bu ecza dolabının ön yüzündeki uzun kenarların uzunlukları toplamı ile kısa
kenarların uzunlukları toplamının farkını bulunuz.
B
b. 7√3-√3
a = 7√3 cm
1813
77
c. 6√10-4√10+√10
3 1