Bu iki soru

ıdakilerden
12/2012/12
münü sağlayan x tam sayılarının
C) 20 D) 18 E) 16
mde başlangıç noktasına uzaklığı a
Ix)= a şeklinde ifade edilir.
-3
oğrusu üzerinde başlangıç nokta-
mden küçük olmayan, 5 birimden
sayılarının gösterimi aşağıdakiler-
-3
-3
-3
&
3
34
لاد
3
E) 1
36
3
في
5.
54
54
5
Testokul
56
ما حد اما مر
10x-bx 425-4
6x ≤ 21
11. Hava sıcaklığının 20°C olduğu bir ilde, hava durumu
spikeri "Yarınki hava sıcaklığının bugüne göre, en çok 4
“C artacağı veya en çok 8°C azalacağı tahmin ediliyor.”
şeklinde bir açıklama yapıyor.
Bu ilde ertesi günkü sıcaklık değerini veren eşitsiz-
lik aşağıdakilerden hangisidir?
A) |x-201 ≤ 12
C) |x-16 ≤12
E) |x-18) ≤4
B) |x-18) ≤6
D) |x-20 ≤6
12. Bir fındık üreticisi tarım konulu bir televizyon programin-
da aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.
“Bu yıl toplam fındık hasatımız 10 ton olmuştur. Önü-
müzdeki yıl için şimdiden hazırlıklara başladık. Gelişen
teknolojiden faydalanarak, yeni zirai teknikler uygulu-
yoruz. Bunun sonucunda önümüzdeki yılın fındık hasa-
tinin 2 ila 6 ton artacağını tahmin ediyoruz.”
Bu açıklamaya göre, önümüzdeki yıl fındık hasat
miktarının alabileceği değerlerin aralığını ifade eden
eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) |x-16 ≤2
C) |x-12) ≤4
E) |x-14| ≤2
B) |x-16 ≤ 6
D) |x-141 ≤ 4