Bu fonksiyonun y eksenini kestiği noktanın ordinatı -2 olduğuna göre, m kaçtır?

f(x) = mx + n fonksiyonunun pozitif olduğu aralık (2,∞) araliğidir.
Bu fonksiyonun y eksenini kestiği noktanın ordinatı -2 olduğuna göre, m kaçtır?