Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur

Gökyüzünde İsa ile
Tur Dağında Musa ile
Elindeki asa ile,
Çağırayım Mevlam seni

Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?

Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?

Cevap: Verilen dörtlükte söz sanatlarından olan Telmih sanatına başvurulmuştur.