Bu dizelerden aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?

Ravza-i kuyuna her dem durmayıp eyler güzâr Aşık olmuş galibâ ol serv-i hoş-reftâre su

(Ravza-i kûy: cennet gibi bahçe, Dem: vakit; zaman, Güzâr: gezme, dolaşma, Hoş-reftâr: Hoş, nazlı gidişli)

Bu dizelerden aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?

A) Açık istiare