Bu ağaçta en üstteki daireye bir tam sayı yazı- Iıyor. Aşağı yönde sol taraftaki her bir daireye gidişte bu sayı 2 katına çıkarken,

Bu ağaçta en üstteki daireye bir tam sayı yazı-
Iryor. Aşağı yönde sol taraftaki her bir daireye
gidişte bu sayı 2 katına çıkarken, sağ taraftaki
her bir daireye gidişte ise -3 katına çıkmak-
tadır.
t
A,* ve tam sayıları için -(A + *) ifa-
desinin değeri kaçtır?
sağ
B)-60
D) -168
11. Aşağıdaki sayı doğrusunda her nokta bir tam
sayıya karşılık gelmektedir.
IV
–5-4-3-2012 7
Bu sayı doğrusunda I, II, III ve IV şeklinde nu-
maralandinimış tam sayılardan biri seçilerek
aşağıdaki ifadede ▲ sembolünün yerine yazı-
Ivor ve bir rasyonel say oluşturuluyor.