Bloom taksonomisi nedir? Bloom taksonomisi maddeleri

Bloom taksonomisi nedir? Bloom taksonomisi maddeleri

Bloom taksonomisi nedir?

Bloom Taksonomisi hakkında genel bir bilgi verebilirim. Bloom Taksonomisi, eğitim psikolojisinde kullanılan bir sınıflandırma sistemidir ve genellikle öğretim planlamasında ve öğrenci değerlendirmelerinde kullanılır. Bu taksonomi, bilişsel becerilerin altı aşamalı hiyerarşisine dayanır.

Aşağıdaki tablo, Bloom Taksonomisi’nin her bir aşamasını ve bunların ne anlama geldiğini göstermektedir:

Kategori Tanım
Bilgi Bilgiyi hatırlama, tanımlama ve tekrar etme yeteneği
Anlama Bilgiyi anlama, açıklama, yorumlama ve özetleme yeteneği
Uygulama Bilgiyi farklı bir bağlamda kullanarak problem çözme, uygulama ve performans gösterme yeteneği
Analiz Bilgiyi parçalara ayırma, ilişkileri anlama ve farklı unsurları karşılaştırma yeteneği
Sentez Bilgileri bir araya getirerek yeni bir şey oluşturma, genelleştirme ve alternatif çözüm önerme yeteneği
Değerlendirme Bilgiyi eleştirel olarak değerlendirme, savunma ve karşılaştırma yapma yeteneği

Bu tablo, öğrencilerin hangi düzeyde olduklarını belirlemek için kullanılabilir ve öğretmenlere, öğrencilerin hangi düzeyde öğrendiklerini anlama konusunda yol gösterici olabilir.

Bu altı aşama şunlardır:

  1. Bilgi: Bilginin hatırlanması, tanımlanması ve tekrar edilmesi.
  2. Anlama: Bilginin anlaşılması, yorumlanması ve özetlenmesi.
  3. Uygulama: Bilginin yeni durumlara uyarlanması ve problem çözme yeteneği.
  4. Analiz: Bilginin parçalara ayrılması, farklı unsurların karşılaştırılması ve ilişkilerin anlaşılması.
  5. Sentez: Bilgilerin bir araya getirilmesi, genelleştirilmesi ve yeni bir şey oluşturulması.
  6. Değerlendirme: Bilginin eleştirel bir şekilde değerlendirilmesi, savunulması ve karşılaştırılması.

Bloom Taksonomisi, öğretmenlerin öğrenci öğrenmesini daha iyi anlamalarına ve öğrencilere daha etkili öğretim sağlamalarına yardımcı olabilir. Örneğin, bir öğretmen, öğrencilerin hangi düzeyde olduklarını belirleyerek, uygun öğretim stratejileri ve ödevler seçebilir. Ayrıca, öğrencilerin performanslarını değerlendirirken, Bloom Taksonomisi’ndeki aşamalara dayanan sorular hazırlayarak, öğrencilerin becerilerini daha doğru bir şekilde ölçebilir.