Bitkiler topraktan aldıkları suyu ve yapraklarına taşır

Bitkiler topraktan aldıkları suyu ve yapraklarına taşır

bitkiler topraktan aldıkları suyu ve yapraklarına taşır

Cevap: Bitkiler topraktan aldıkları suyu kökleri aracılığıyla emerler ve besinleriyle birlikte gövde ve yapraklara taşırlar. Bitkilerin yapraklarındaki gözenekler, su buharı ve gaz değişimine izin verir ve böylece bitkiler solunum yapabilirler ve fotosentez işlemi için CO2 alabilirler. Aynı zamanda yapraklar, güneş ışığından enerjiyi toplayarak fotosentez işlemini gerçekleştiren kloroplastları içerirler.