Bitkiler topraktan aldıkları suyu nokta nokta ve yapraklarına taşır ödev

Bitkiler topraktan aldıkları suyu nokta nokta ve yapraklarına taşır ödev

Bitkiler topraktan aldıkları suyu … yapraklarına taşır.

Bitkiler kökleri yardımıyla topraktan aldıkları suyu gövdesine ve yapraklarına taşır