Birler basamağı 6 olan en küçük iki basamaklı sayı ile 26 sayısının toplamı kaçtır?

Birler basamağı 6 olan en küçük iki basamaklı sayı ile 26 sayısının toplamı kaçtır?

Birler basamağı 6 olan en küçük iki basamaklı sayı: 16 dır.

Bu sayı ile 26 nın toplamı: 16+26=42

Cevap: 42