Birinci dereceden denklem ve esitsizlikler

  1. grafikte A ve B ürünlerinin zamana bağlı değişimi II. gra- fikte ve C ürünün zamana bağlı değişimi verilmiştir.

Grafiklere göre A ve B ürünlerinin sayısının eşit olduğu

zamanda C ürünün miktarı adır.

Buna göre x gün sonra C ürününün miktarını veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?