Birim karelerin içerisine üslü ifadeler aşağıda verilen kurallara göre yerleştirilecektir. içerisinde çarpım sembolü bulunan

Birim karelerin içerisine üslü ifadeler aşağıda verilen kurallara göre yerleştirilecektir. içerisinde çarpım sembolü bulunan karelerdeki üslü ifadeler kendisiyle ortak kenara sahip karelerdeki üslü ifadelerin çarpımına eşittir. Içerisinde bölüm sembolü bulunan karelerdeki üslü ifadeler kendisiyle ortak kenara sahip karelerdeki büyük üslü ifadenin küçük üslu ifadeye bölümüne eşittir. . Boş birim karelerin içerisine yerleştirilebilecek üslu ifadeler 27-29-2, 92, 35, 36 'dır. . . Х А Х B 32 Yukarıdaki tabloya göre A.B işleminin sonucunun alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 32 B) 35 C) 38 D) 311