Biri diğerinin 2 katı olan iki sayının toplamı 180 dir buna göre iki sayının farkı kaçtır

biri diğerinin 2 katı olan iki sayının toplamı 180 dir buna göre iki sayının farkı kaçtır?

Biri diğerinin 2 katı olan iki sayının toplamı 180 dir buna göre iki sayının farkı kaçtır?

Cevap: Sayının biri x ise diğeri 2x dir.

x+2x=180,

3x=180,

x=60 dir. Bu sayıların farkı 2x-x=x=60 dır.