Biri diğerinden 9 fazla olan 4 doğal sayının en büyüğü 163 tür buna göre bu sayıların toplamı kaçtır

Biri diğerinden 9 fazla olan 4 doğal sayının en büyüğü 163 tür buna göre bu sayıların toplamı kaçtır

  • En büyüğü 4.Sayı=163

  • 3.Sayı= 163-9=154

  • 2.Sayı= 154-9=145

  • 1.sayı= 145-9=136

Sayıların toplamı= 163+154+145+136=598

Cevap: 598