Bireylerin davranışsal özelliklerini saptamak için sorulardan hazırlanmış ölçüm aracı nedir?

Bireylerin davranışsal özelliklerini saptamak için sorulardan hazırlanmış ölçüm aracı nedir?

bireylerin davranışsal özelliklerini saptamak için sorulardan hazırlanmış ölçüm aracı nedir?

Cevap: Bireylerin davranışsal özelliklerini saptamak için sorulardan hazırlanmış ölçüm aracına “anket” veya “soru formu” denir. Bu tür ölçüm araçları, belirli bir konuda bireylerin görüşlerini, tutumlarını, davranışlarını veya deneyimlerini değerlendirmek amacıyla kullanılır. Ankette yer alan sorular, belirli bir yapıya uygun olarak hazırlanır ve genellikle çoktan seçmeli veya açık uçlu şekilde tasarlanır. Anketler, psikoloji, sosyoloji, pazarlama, sağlık gibi pek çok alanda kullanılır ve verilerin analiz edilmesi ile ilgili istatistiksel yöntemler kullanılabilir.