Bir yazılım veya sistemde, normal giriş çıkış noktaları dışında erişime veya veri çıkışına imkân veren

bir yazılım veya sistemde, normal giriş çıkış noktaları dışında erişime veya veri çıkışına imkân veren, bilerek veya bilmeyerek oluşturulan açık noktalara verilen genel ad nedir?

Şıklarda seçenekler verilirse daha rahat yorum da bulunabiliriz