Bir yargının nesneyle olan uygunluk durumuna ne ad verilir

bir yargının nesneyle olan uygunluk durumuna ne ad verilir

bir yargının nesneyle olan uygunluk durumuna ne ad verilir

Cevap: Bir yargının nesneyle olan uygunluk durumuna “doğruluk” veya “gerçeklik” adı verilir. Yani bir yargı, gerçek dünyadaki durumu veya nesneyi yansıtıyorsa, doğru veya gerçek olarak kabul edilir. Eğer nesneye uygun değilse, yargı yanlış veya gerçek dışı olarak değerlendirilir.