Bir yapının canlı olduğuna karar vermek için aşağıdakilerden hangisine sahip olması tek başına

Bir yapının canlı olduğuna karar vermek için aşağıdakilerden hangisine sahip olması tek başına yeterli kanıt oluşturmaz?

Bir yapının canlı olduğuna karar vermek için aşağıdakilerden hangisine sahip olması tek başına yeterli kanıt oluşturmaz?

A) Hareket etmesi
B) Hücresel solunum yapması
C) Eşeyli üremesi
D) Boşaltımla homeostasiyi sağlaması

Cevap: Bir canlının canlı olduğuna kara vermek için Hareket etmesi kanıt oluşturmaz. Doğru cevap A