Bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına ne ad verilir

Bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına ne ad verilir

Bir veya birden fazla mineralden oluşan kaya ve taş parçalarına kayaç denir.