Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?

Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?

A. Yönetici
B. Lider
C. Tedarikçi
D. Çalışan
E. Girişimci

Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye ne ad verilir?

Cevap: Bir ürün/hizmet üretmek için gerek duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirerek değer yaratan kişiye girişimci denir.

Girişimci bir fikri hayata geçirmek için gerekli olan kaynakları (para, insan kaynağı, tedarikçiler, pazarlama vb.) en yüksek değeri yaratacak şekilde bir araya getirir. Bu süreçte risk alır, karar verme becerisi sergiler ve yenilikçi çözümler üretir.

Girişimci aynı zamanda yaratıcılık, liderlik, motivasyon, iş stratejisi ve yönetim becerilerinin de sahibi olmalıdır. Tüm bu özellikler bir arada bulunarak, girişimciler yeni ürün ve hizmetlerin piyasaya çıkmasına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar.