Bir üçgenin dış açıları toplamı kaçtır? Dış açılar toplamı kaç derecedir

Bir üçgenin dış açıları toplamı kaçtır? Dış açılar toplamı kaç derecedir

Cevap: Bir üçgenin üç tane dış açısı vardır. Bir üçgenin dıç açılar toplamı ise 360 dir.

Not: Tüm çokgenlerin (dörtgen,beşgen,altıgen…) duş açılar toplamı 360⁰ dir.

:point_right:t3: Üçgenin iç açıları toplamı kaçtır?