Bir üçgenin dış açıları toplamı kaçtır? Dış açılar toplamı kaç derecedir

bir üçgenin dış açıları toplamı kaçtır? Dış açılar toplamı kaç derecedir

Bir üçgenin dış açıları toplamı kaçtır? Dış açılar toplamı kaç derecedir

Cevap: Bir üçgenin üç tane dış açısı vardır. Bir üçgenin dıç açılar toplamı ise 360 dir.

Not: Tüm çokgenlerin (dörtgen,beşgen,altıgen…) duş açılar toplamı 360⁰ dir.

:point_right:t3: Üçgenin iç açıları toplamı kaçtır?