Bir toplumun tüm yaşam biçimine ne ad verilir?

Bir toplumun tüm yaşam biçimine ne ad verilir

Bir toplumun tüm yaşam biçimine ne ad verilir

Cevap: Bir toplumun tüm yaşam biçimine “kültür” adı verilir. Kültür, bir toplumun inançları, değerleri, gelenekleri, dil ve iletişim yolları, sanat ve mimarisi gibi unsurlarını içerir. Bu unsurlar bir araya gelerek, bir toplumun tarihi, kimliği ve benzersizliği hakkında bilgi verir.