Bir toplumu millet yapan, onu diğer milletlerden ayıran, onun bütünlüğünü sağlayan değerler toplamina

Bir toplumu millet yapan, onu diğer milletlerden ayıran, onun bütünlüğünü sağlayan değerler toplamina milli kültür denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli kültürle ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Milli kültür, her millette farklı şekilde yaşar.

B) Milli kültür, kuşaktan kuşağa aktarlarak yaşar.

C) Mill kültür, diğer milletlerin kültürlerinden
kesinlikle etkilenmez.

D) Milli kültür, birlik ve beraberliğin sağlanma
sinda etkilidir.​

Bir toplumu millet yapan, onu diğer milletlerdenayıran, onun bütünlüğünü sağlayan değerler toplamina milli kültür denir ise,

Mill kültür, diğer milletlerin kültürlerinden
kesinlikle etkilenmez.”

diyemeyiz.

Doğru cevap C