Bir toplumda eskiden kalmış olan ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel alışkanlıklardır

Bir toplumda eskiden kalmış olan ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel alışkanlıklardır

Cevap: Bir toplumda eskiden kalmış olan ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel alışkanlıklara gelenek ve görenek denir.