Bir su ekosisteminde yaşayan canlılar için verilenlerden hangisi doğrudur?

Bir su ekosisteminde yaşayan canlılar için verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Tüm canlılar birbirleriyle etkileşim hâlindedir.
B ) Canlılar sadece cansızlar ile etkileşim
hâlindedir.
C) Tüm canlılar aynı besinleri tüketir.
D) Bir türün sayısındaki azalma diğer türleri etkilemez.

Bir su ekosisteminde yaşayan canlılar için verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap: Ekosistem de “Tüm canlılar birbirleriyle etkileşim hâlindedir.” Buna göre cevap A dır.