Bir şirketin X ve Y atölyelerinde toplam 48 tane tezgah vardır. X'deki tezgahlardan 8 tanesi Y'ye nakledildiğinde, Y'deki tezgah X'dekinin yarısı olmuştur. Buna göre başlangıçta Y'de kaç tezgah vardır?

Bir şirketin X ve Y atölyelerinde
toplam 48 tane tezgah vardır.
X’deki tezgahlardan 8 tanesi Y’ye
nakledildiğinde, Y’deki tezgah
X’dekinin yarısı olmuştur. Buna
göre başlangıçta Y’de kaç tezgah
vardır?