Bir şey hakkında düşünce yoluyla derin bilgi ve anlayışa erişmek anlamına gelen kelime nedir?

bir şey hakkında düşünce yoluyla derin bilgi ve anlayışa erişmek anlamına gelen kelime nedir?

Bir şey hakkında düşünce yoluyla derin bilgi ve anlayışa erişmek anlamına gelen kelime nedir?

Cevap: bir şey hakkında düşünce yoluyla derin bilgi ve anlayışa erişmek anlamına gelen Marifet’tir.