Bir sayının kendisinin 9 fazlası olan bir sayı ile toplamı 79 dır büyük sayı kaçtır

Bir sayının kendisinin 9 fazlası olan bir sayı ile toplamı 79 dır büyük sayı kaçtır?

Bir sayının kendisinin 9 fazlası olan bir sayı ile toplamı 79 dır büyük sayı kaçtır?

Cevap: Soruda verilen bilgilere göre, bir sayı kendisine 9 fazlası olan bir sayı ile toplandığında sonuç 79’dur. Bu durumu matematiksel olarak şu şekilde ifade edebiliriz:

x + (x + 9) = 79

Burada x, bulmamız gereken sayıdır. Denklemi çözersek:

2x + 9 = 79
2x = 70
x = 35

Böylece, soruda verilen koşullara uygun olarak, büyük sayı 35+9=44’tür. Yani cevap 44tür.