Bir sayının 4 katı kendisinden yüzde kaç fazladır

Bir sayının 4 katı kendisinden yüzde kaç fazladır?

Bir sayının 4 katı kendisinden yüzde kaç fazladır?

Cevap: Bir sayının 4 katı, o sayının 4 ile çarpımına eşittir. Öyleyse, herhangi bir sayının 4 katı kendisinden 4 kat daha fazladır. Yüzde olarak ifade etmek gerekirse, herhangi bir sayının 4 katı kendisinden 300% daha fazladır. Bunun nedeni, yüzde olarak ifade edilen artış oranının, başlangıç değeri ile ilişkili olmasıdır.

Örneğin, x sayısının 300% fazlası, 4x’tir (x sayısının kendisi + 3x sayısının kendisinden oluşur). Bu nedenle, herhangi bir sayının 4 katı kendisinden 300% daha fazladır.

Örnek 2: 100 sayısının yüzde 300 ü 100.300/100= 300 dür.

100 sayısının 300 fazlası = 100+300=400 yani sonuç 400, 100 sayısının 4 katıdır.