Bir okuldaki 10 seçmeli dersin 4 tanesi aynı saatte verilmektedir buna göre bu derslerin ikisi kaç farklı şekilde seçilebilir

Bir okuldaki 10 seçmeli dersin 4 tanesi aynı saatte verilmektedir buna göre bu derslerin ikisi kaç farklı şekilde seçilebilir

Aynı saatte olan derslerden sadece 1 tanesi alınır.

  • 6 farklı dersten 1 tanesi, 4 tanesi aynı saatte 1 ders seçilir

C(6,1).C(4,1)=6.4=24

  • 6 farklı dersten 2 tanesi seçilir

C(6,2)=15

Cevap: 24+15=39