Bir öğretmen sınıfa sihirli kartlar getiriyor. Bu kartların üzerinde farklı tam sayılar ya- zıyor ve iki tanesi üst üste getirildiğinde

 1. Bir öğretmen sınıfa sihirli kartlar getiriyor.
  Bu kartların üzerinde farklı tam sayılar ya-
  zıyor ve iki tanesi üst üste getirildiğinde
  kartların üstlerinde yazan sayıların çarpımı
  ortaya çıkıyor.
  -7
  C
  14
  -11
  Į
  -16
  15

  -12
  Bu kartların bazıları yukarıdaki gibi ok
  yönünde üst üste getirildiğinde ortaya
  çıkan sayıların toplamı kaç olur? 2
  A)-98 B)-102 C)-176 D)-18