Bir metinde verilmek istenen mesaj ders nedir?

Bir metinde verilmek istenen mesaj ders nedir?

Bir metinde verilmek istenen mesaj ders nedir?

Cevap: Bir metinde verilmek istenen mesaja Ana fikir denir.