Bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine ne denir

Bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine ne denir?

Bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine ne denir?

Cevap: Bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi denir.

Örneğin, suyun katı halinden sıvı haline geçmesi erime, sıvı halinden gaz haline geçmesi ise buharlaşma olarak adlandırılır ve her iki süreçte de su ısı almaktadır. Benzer şekilde, gaz halindeki suyun soğutulması durumunda yoğuşma gerçekleşir ve su buharından sıvı suya geçiş yapar, bu da bir faz değişimidir ancak bu sefer su ısı vermektedir.

1 Like