Bir küçük kuş ifadesindeki bozukluk nasıl düzeltilir

Bir küçük kuş ifadesindeki bozukluk nasıl düzeltilir?

A. Tamlayan eki getirilir.
B. Belirsizlik belirten daima başta olur.
C. Birden fazla sıfat varsa biri atılır.
D. Bilinen nitelik önce söylenir.​

Bir küçük kuş ifadesindeki bozukluk nasıl düzeltilir

Cevap: Sorunun doğru cevabı D. Bilinen nitelik önce söylenir.​ dir.