Bir köyde 4 erkek var her erkeğin 4 karısı var her kadının 4 çocuğu var bu köyün nüfusu kaçtır?

Bir köyde 4 erkek var her erkeğin 4 karısı var her kadının 4 çocuğu var bu köyün nüfusu kaçtır?

Bir köyde 4 erkek var her erkeğin 4 karısı var her kadının 4 çocuğu var bu köyün nüfusu kaçtır?

Cevap:

Köydeki erkek sayısı : 4 erkek.

Her kadın 4 çocuğu olduğu için, her kadının toplam çocuk sayısı 4 x 4 = 16’dır.

Her erkeğin karısı olduğu için, toplam kadın sayısı 4 x 4 = 16’dır.

Köyün toplam nüfusu= erkeklerin sayısı + kadınların sayısı + çocukların sayısı

şeklinde hesaplanabilir:

Toplam nüfus = (4 erkek) + (16 kadın) + (16 kadın x 4 çocuk/kadın) = 4 + 16 + 64 = 84.

Bu nedenle, köyün nüfusu 84’tür.

1 Like

cevap seksen dört