Bir kişinin yılda almasına müsaade edilen radyasyon doz miktarı nedir

bir kişinin yılda almasına müsaade edilen radyasyon doz miktarı nedir

Bir kişinin yılda almasına müsaade edilen radyasyon doz miktarı nedir?

**Cevap ** Bir kişinin yılda almasına müsaade edilen radyasyon doz miktarı, genellikle “maksimum izin verilen doz” veya “MID” olarak adlandırılır. Bu değer ülkelere göre değişebilir ve farklı birimlerde ifade edilebilir. Ancak uluslararası standartlar bağlamında kullanılan birim "Sievert"tir (Sv).

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından belirlenen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da kabul edilen güncel sınır değer, genel nüfus için yılda 1 millisievert’tir (mSv). Ancak, bazı meslek gruplarına özel sınırlamalar getirilmiş olabilir. Örneğin, radyasyon kaynaklarıyla çalışan insanlar, yıllık doz sınırının üstünde radyasyona maruz kalmadan çalışmak zorunda olabilirler.

Planlanmış ışınlanmalarda radyasyona maruz kalma durumunda radyasyonla çalışanlar için etkin doz sınırı yıllık 20 mSv’tir.

Bu sınırların amacı, insanların radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasını sağlamaktır.