Bir ineğin yavrusuna ne denir?

Bir ineğin yavrusuna ne denir?

Bir ineğin yavrusuna ne denir?

Cevap: Bir ineğin yavrusuna “dana veya buzağı” denir. Dana, genellikle süt sığırları olarak bilinen hayvanların yavrularına verilen isimdir. Erkek dana “buğday” veya “öküz” olarak da adlandırılabilir. İnekler, doğum yaptıktan sonra dana veya buzağı adı verilen yavrularını dünyaya getirirler ve bu yavrular, anne sütüne ihtiyaç duyarlar. Dana veya buzağılar, büyüdükçe sütten kesilir ve daha sonra yetişkin bir sığır haline gelirler.