Bir iletkenin akımın geçişine karşı gösterdiği zorluğa ne denir

Bir iletkenin akımın geçişine karşı gösterdiği zorluğa ne denir

Bir iletkenin akımın geçişine karşı gösterdiği zorluğa ne denir

Cevap: Bir iletkenin akım geçişine karşı gösterdiği zorluğa “direnç” denir. Direnç, elektrik akımının akışını kısıtlayan bir özelliktir ve genellikle ohm (Ω) birimi ile ifade edilir. Ohm yasası, bir devrenin elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi tanımlar: I = V/R, burada I akım, V potansiyel farkı ve R ise dirençtir.