Bir iletkende 1 dakikalık sürede 0,4 amperlik akım

Bir iletkende 1 dakikalık sürede 0,4 amperlik akım geçmektedir qe=16.10.19 C olduğuna göre iletkenin kesitinden 1 dakikada kaç tane yük geçmiştir

A) 15.10’19 B) 1,5.10’19 c)20.10.20 D) 16.10.-19 E) 19

Cevabı bulamadım