Bir hareketli 120 kilometrelik yolun tamamını 3 ile 5 saat arasında almıştır

Bir hareketli 120 kilometrelik yolun tamamını 3 ile 5 saat arasında almıştır.Buna göre bu hareketlinin hızı km/sa cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz ?

A)24
B)28
C)32
D)36
E)40

Cevap: 120 km lik 3 saatte gitse hızı en fazla

120/3=40km

Olur. 5 saatte almadığı için 40 tan küçüktür.

Eğer 5 saatte giderse hızı en az,

120/5=24km

Olur. Hızı 24 ile 40 arasında olmalıdır.

Buradan cevap D dir.