Bir finansal varlığın gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akımlarının bugüne indirgenmiş değeri

bir finansal varlığın gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akımlarının bugüne indirgenmiş değeri

bir finansal varlığın gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akımlarının bugüne indirgenmiş değeri

Cevap: Bir finansal varlığın gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akımlarının bugüne indirgenmiş değeri, finansal terim olarak “net bugünkü değer” (NPV) olarak adlandırılır. NPV, bir varlığın veya yatırımın bugünkü değerini hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir.

NPV hesaplarken, gelecekte elde edilecek nakit akımlarının beklenen miktarlarını ve zamanlamasını dikkate alırken, bir indirgeme oranı veya faiz oranı kullanılır. Bu indirgeme oranı, yatırımcının tercih ettiği getiri oranını veya sermaye maliyetini yansıtır. Gelecekteki nakit akımları, bu indirgeme oranına göre bugüne indirgenir ve elde edilen değerler toplanarak NPV hesaplanır.

NPV’nin pozitif olması, bir varlığın veya yatırımın bugünkü değerinin gelecekteki nakit akımlarının toplamından büyük olduğunu gösterir ve genellikle karlı bir yatırım olduğunu işaret eder. Negatif NPV ise, bir varlığın veya yatırımın bugünkü değerinin gelecekteki nakit akımlarının toplamından daha düşük olduğunu gösterir ve genellikle karlı bir yatırım olmadığını veya riskli olduğunu işaret eder.

NPV hesaplama yöntemi, finansal analizde, sermaye bütçelemesinde, yatırım değerlendirmelerinde ve projelerin karlılığının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir araçtır.