Bir ekonomide durgunluğun çok ağır ve uzun sürmesi durumuna ne ad verilir

bir ekonomide durgunluğun çok ağır ve uzun sürmesi durumuna ne ad verilir

bir ekonomide durgunluğun çok ağır ve uzun sürmesi durumuna ne ad verilir

Cevap: Bir ekonomide durgunluğun çok ağır ve uzun sürmesi durumuna “ekonomik depresyon” adı verilir. Ekonomik depresyon, genellikle bir ülkede veya küresel ölçekte meydana gelen ciddi ekonomik gerileme ve işsizlikle karakterize edilen bir durumdur. Depresyonlar, durgunluktan daha derin ve uzun süreli ekonomik düşüşlerdir.

Ekonomik depresyonlar, genellikle üretim, yatırım ve tüketimin büyük ölçüde azaldığı, işsizlik oranlarının yüksek olduğu, mal ve hizmet fiyatlarının düştüğü bir dönemi ifade eder. Bu durumda, işletmelerin faaliyetleri daralır, talep düşer ve ekonomik büyüme duraklar. Depresyonlar genellikle finansal krizler, büyük ölçekli durgunluklar veya ekonomik sistemdeki yapısal sorunlar gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Bir ekonomik depresyonun etkileri uzun sürebilir ve genellikle toparlanmak için zaman alır. Ekonomik politika tedbirleri, mali teşvikler ve para politikaları gibi önlemler genellikle ekonomik depresyonların etkilerini hafifletmeye veya toparlanmayı teşvik etmeye çalışır.