Bir doğal sayının dörtte ikisi ile dörtte birinin toplamı 120 dir bu sayı kaçtır

bir doğal sayının dörtte ikisi ile dörtte birinin toplamı 120 dir bu sayı kaçtır?

Bir doğal sayının dörtte ikisi ile dörtte birinin toplamı 120 dir bu sayı kaçtır?

Cevap:

Soru metninde verilen ifadeyi cebirsel olarak ifade edersek şöyle olur:

x * (2/4) + x * (1/4) = 120

Bu ifadeyi basitleştirelim:

x/2+x/4=120

3x/4=120

3x=4.120

x=160.