Bir doğal sayı 6 ile bölündüğünde kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır

Bir doğal sayı 6 ile bölündüğünde kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır

bir doğal sayı 6 ile bölündüğünde kalanın alabileceği değerler 6 dan küçüktür.

6 dan küçük rakamlar 0,1,2,3,4,5

Bu sayıların toplamı: 1+2+3+4+5=15

Cevap: 15