Bir davranışın ibadet sayılabilmesi için seçeneklerde verilenlerden hangisi gereklidir değildir?

Bir davranışın ibadet sayılabilmesi için seçeneklerde verilenlerden hangisi gereklidir değildir?

a) niyet b) gizlilik
c) ihlas d) kur’an ve sünnete uygunluk​

Bir davranışın ibadet sayılabilmesi için seçeneklerde verilenlerden hangisi gereklidir değildir?

Cevap: Şıklarda verilen ifadelerden Gizlilik ibadet sayuılması için gerekli değildir.