Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 820

Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 820 ise eksilen sayı kaçtır

Bubtarz Sorularda eksilen sayı toplamın yarısına eşittir. Yani cevap: 820=2=410 dur.