Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 6844 tür buna göre eksilen sayı kaçtır

Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 6844 tür buna göre eksilen sayı kaçtır

Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 6844 ise eksilen sayı 6844 sayısının yarısına eşittir.

Buradan,

Cevap:

\frac{6844}{2}=3422

dir.