Bir çıkarma işleminde çıkan ve farkın toplamı 1200 olduğuna göre eksilen sayı kaçtır

Bir çıkarma işleminde çıkan ve farkın toplamı 1200 olduğuna göre eksilen sayı kaçtır

Eksilen= Çıkan+Fark,

çıkan+fark=1200,

Buradan Eksilen sonucu çıkan ve farkın toplamına eşittir.

Cevap: 1200