Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 3 basamaklı en küçük tek sayıdır fark çıkandan 128 fazladır eksilen sayı kaçtır

Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 3 basamaklı en küçük tek sayıdır fark çıkandan 128 fazladır eksilen sayı kaçtır

  • Çıkan sayı 3 basamaklı en küçük tek sayı: 101,

  • Fark çıkandan 128 fazladır: 229,

  • Eksilen-çıkan=fark,

  • Eksilen= çıkan+fark= 229+101=330

cevap: 330